Jarikin bouwt aan de toekomst van Haiti!

Haïti heeft uw hulp vandaag nog steeds hard nodig!

Stichting Jarikin is al bijna 25 jaar actief in Haïti en richt zich vooral op scholing, zowel basisonderwijs als beroepsonderwijs. De visie van stichting Jarikin is dat het de jongeren zijn die Haïti uiteindelijk vooruit moeten helpen. Onderwijs helpt in dat proces naar onafhankelijkheid en zelfwerkzaamheid. Alles gericht op een betere toekomst voor de bevolking van Haïti.

Haïti, land van tegenstellingen

Haïti is een prachtig land in het Caribisch gebied met azuurblauwe zeeën en palmbomen op hagelwitte stranden. Haïti is een land met een vriendelijke en leergierige bevolking. Mensen die zich elke dag zorgen maken of zij hun kinderen wel te eten kunnen geven of naar school kunnen laten gaan. Ouders die niets liever willen dan dat hun kinderen het beter krijgen dan zijzelf.

Want helaas behoort Haïti tot de armste landen in de wereld. Na de zware orkanen en de verwoestende aardbeving van 2010, verkeert het land nog steeds in zeer grote problemen.Corruptie, misdaad, armoede en werkloosheid behoren tot de dagelijkse realiteit. 

 

Haïti is een vruchtbaar land waar minimaal twee maal per jaar geoogst kan worden, maar wat slechts 40% van de benodigde rijst zelf produceert. Haïti is een land waar 80% van de bevolking onder het bestaansminimum leeft, maar ook een land van mensen met een ongelooflijke wils- en veerkracht.
Wij kunnen als Stichting Jarikin, met uw hulp, heel veel voor de mensen van Haïti betekenen.

Jongetjepanhoed

Onderwijs: van levensbelang

Onderwijs is van levensbelang voor de wederopbouw van het land. Lager onderwijs om te leren lezen en schrijven, maar ook hoger onderwijs om het land weer op te bouwen. Om elementair en hoger onderwijs mogelijk te maken voor een groot aantal jonge mensen, bouwt Jarikin een school in Le Rocher voor zo’n 500 leerlingen. Niet alleen onderwijs, maar ook een dagelijkse maaltijd en elementaire gezondheidszorg maken deel uit van dit plan.

Ook van groot belang is het slaan van een waterbron, zodat de school maar ook de directe omgeving drinkwater ter beschikking heeft.

In dit gebied Le Rocher, een gebied met zo’n 22.000 inwoners, is slechts één nationale school. Hierdoor zijn er nauwelijks kinderen die naar school kunnen. Wij willen graag een steentje bijdragen om onderwijs voor alle kinderen mogelijk te maken, helpt u mee?

Over Jarikin

Stichting Jarikin is de familiestichting van Jan Prins. De stichting is opgericht in 1988 als Goede Doelen Stichting met als kernactiviteit het financieel ondersteunen van in Nederland bekende Goede Doelen Stichtingen, zoals Open Doors en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Al vanaf 1993 is Stichting Jarikin actief op Haïti. De eerste veertien jaar door het financieel ondersteunen van schoolkinderen op de Double Harvest School. Maar vanaf 2007 is Jarikin meer betrokken geraakt bij dit mooie land en na de aardbeving in 2010 is onze steun aan de kansarme bevolking van Haïti aanzienlijk toegenomen.

Onze projecten richten zich vooral op het ondersteunen en helpen van school- en straatkinderen, wezen en oudere mensen. Op gebied van voedsel, onderdak en onderwijs. Alles gericht op een betere toekomst voor de mensen die we helpen.

Alle donaties aan stichting Jarikin komen altijd voor 100% bij de projecten op Haiti terecht. Er zijn geen overheadkosten. De Wilde Ganzen verhogen elke donatie met 50% en omdat Jarikin een ANBI-instelling is, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie over de doelstelling, activiteiten en projecten kunt u het beleidsplan van Stichting Jarikin hier lezen.

Visie

Duidelijkheid

Continuïteit

Transparantie

Duidelijkheid over de financiën en over de projecten door regelmatige updates van de ontwikkelingen op de pagina ‘financieel’ en ‘projecten’.
De projecten worden met zorg uitgekozen in samenwerking met onze vaste partners en partnerorganisaties op Haïti.

Continuïteit is van groot belang. Het streven van Stichting Jarikin is om een project na verloop van tijd zelfstandig te laten functioneren. In andere gevallen wordt er samenwerking gezocht met partners die gespecialiseerd zijn op dat gebied, waardoor de continuïteit van het project wordt gewaarborgd.

Over elke euro die gegeven wordt, leggen wij verantwoording af. Omdat er geen kosten zijn in de stichting Jarikin gaat alles naar het uiteindelijke doel. Bij elk project waar Stichting Jarikin haar ondersteuning aan verleent, wordt de voorwaarde gesteld van (financiële) transparantie van het project. Goede en zorgvuldige financiële verslaglegging van de partners is een essentieel onderdeel van de afspraak met Stichting Jarikin.

Over Haïti

Haïti is een eilandstaat in de Caribische Zee, oostelijk van Cuba en grenzend aan de Dominicaanse Republiek. Het land heeft een oppervlakte van 27.750 km² en een inwonertal van bijna 10 miljoen. De hoofdstad van Haïti is Port-au-Prince.

Na een periode als Spaanse en later als Franse kolonie, werd Haïti in 1804, na een slavenopstand, onafhankelijk; het was daarmee het eerste onafhankelijke land in Latijns-Amerika. Het land is politiek instabiel en heeft de laatste jaren vaak te kampen gehad met natuurrampen. Door een aardbeving begin 2010 werd een groot gedeelte van het land verwoest. Vooral de hoofdstad Port-au-Prince heeft nog altijd zwaar te lijden onder de schade.

Oorspronkelijk was het land bedekt met bossen. Deze werden echter platgebrand om landbouwgrond te winnen en om houtskool van te maken om op te koken. Inmiddels is er nog maar twee procent van het oorspronkelijke bos over.

Door ontbossing van de steile hellingen ontstonden modderstromen en erosie. Dit maakt het land extra kwetsbaar voor orkanen en cyclonen. Veel mensen verlaten het platteland en gaan in de steden wonen.

Haïti is het armste land op het westelijk halfrond en één van de armste landen ter wereld. Door decennia van geweld, onrust en natuurrampen kent het land nauwelijks enige economische ontwikkeling. De kloof tussen arm en rijk is enorm. Er is een hoog percentage kinderarbeid: ruim vierhonderdduizend kinderen. Er heerst een zeer hoge werkloosheid van meer dan 50 procent. Ongeveer 80% van de bevolking leeft beneden de armoedegrens.

Haïti leeft hoofdzakelijk van wat geëmigreerde Haïtianen naar hun vaderland terugsturen en is sterk afhankelijk van leningen en giften vanuit het buitenland.