Huub van der Zel is naar Haïti gereisd in opdracht van Jarikin en Double Harvest met als doel om onderzoek te doen naar de mogelijke toepassing van de Pachamama Raymi methode in Haïti in combinatie met de introductie van bedekte tuinbouw. Huub van der Zel is zeer ervaren op het gebied van Leren van de Beste in onder andere Peru. Huub bezocht Haïti van 17 oktober tot 1 november. De project kosten die gemaakt zijn, zijn allemaal gesponsord.

“Er zijn weinig landen in de wereld die zo duidelijk de relatie tussen ecologische degradatie en armoede demonstreren als Haïti. Het is niet alleen het armste land van het westelijk halfrond maar ook het land met de hoogste graad van ontbossing en degradatie van haar natuurlijke hulpbronnen. Vijftig jaar geleden was 60 % van Haïti nog bedekt met bos; dat is nu 1%.

De projecten die de laatste tientallen jaren zijn ondernomen om hier iets aan te doen zowel die ondernomen door de regering en de grote internationale donors als die van particuliere organisaties hebben interessante resultaten opgeleverd maar op een schaal die nauwelijks impact heeft gehad op de problemen van het land.

Het initiatief van de stichtingen Leren van Elkaar en Jarikin om te onderzoeken of de Pachamama Raymi methode, die juist gebaseerd is op het beëindigen van de ecologische degradatie die tot armoede leidt, ook in Haïti met succes zou kunnen worden toegepast, is daarom bijzonder relevant.

De enorme ravage en de honderden dodelijke slachtoffers die Hurricane Matthew op 4 april jongstleden in Haïti achterliet is eens temeer voor een groot gedeelte het gevolg van de verregaande ontbossing en het verdwijnen van de natuurlijke vegetatie, die aardverschuivingen en overstromingen tot gevolg hebben gehad.

Hoewel de missie wellicht niet in alle opzichten het resultaat heeft opgeleverd waarop onze sponsor, met name Jan Prins, had gehoopt. Denk ik dat het toch een aantal belangrijke inzichten heeft opgeleverd die in de toekomst misschien kunnen worden omgezet in Pachamama Raymi achtige programma’s.”

Klik hier om Huub zijn volledige verslag te lezen.