Verslag bezoek Hans Kagchelland en Jan Prins aan Haïti
Van 4 februari tot en met 9 februari 2017

De reis ging van Amsterdam met een overnachting in Atlanta naar Port-au-Prince,  Haïti, waar we na 22 uur aankwamen.

Het belangrijkste doel van de reis was het nemen van een aantal beslissingen met betrekking tot de school Le Rocher. De school wordt in augustus 2017, met het nieuwe schooljaar, in gebruik genomen. Daarom moest onder andere de inrichting en andere aanverwante zaken geregeld worden. Het belangrijkste doel van het bezoek was echter de eigendomsrechten van de school over te halen naar Jarikin.

Maandag 6 februari – bezoek school Le Rocher

Maandagmorgen wordt gestart met een belangrijke vergadering met de 7 mensen van het comité van de school over de eigendomsrechten. Na 3 uur vergaderen was er nog geen over-eenstemming bereikt en wordt er besloten om de vergadering woensdag voort te zetten.

Maandagmiddag hebben we een bezoek gebracht aan de bouwplaats van de School Le Rocher. Wij zien een prachtige school ontstaan. Le Rocher is een afgelegen streek en moeilijk bereikbaar vanwege de slechte wegen. Om dan zo’n mooi project in zo’n gebied te zien verrijzen, is iets om stil van te worden en dankbaar te zijn aan onze sponsoren die dit bijeen gebracht hebben.

Rondom het schoolterrein is een muur gebouwd, waarlangs bougainvillia’s geplant zullen worden. Deze schitterende bloeiende plant zal weelderig over de muur groeien. Het zal een prachtig en kleurrijk geheel worden, een teken van hoop en vooruitgang.

Stichting Jarikin en onze partner Double Harvest streven ernaar om de school Le Rocher op hoog niveau op te zetten, zodat er honderden kansloze kinderen goed opgeleid kunnen worden. De ouders beseffen dat scholing een kans op een beter leven voor hun kinderen aanzienlijk vergroot.
De school Le Rocher huist momenteel in grote tenten, die nog gebruikt zijn tijdens de aardbeving in 2010. Momenteel krijgen 357 kinderen les in deze tenten, zij zullen binnenkort naar de nieuwbouw verhuizen waar een heerlijk klimaat heerst. Stichting Jarikin en Double Harvest ondersteunen al vier jaar de (tenten) school Le Rocher, waardoor de kinderen naast goed les ook al vier jaar elke dag een maaltijd krijgen.

Destijds konden we alleen het stuk grond kopen waarop de school nu gebouwd wordt. Eigenlijk net te krap voor een school van 500 kinderen. Groot was onze verbazing toen wij tijdens ons bezoek nog ca. 600m2 te koop aangeboden kregen. Dat zou inhouden dat de muur aan de voorzijde verzet moet worden, maar dat wordt ruimschoots door de voordelen gecompenseerd. Zo kan er een tweede speelplaats gerealiseerd worden, waardoor ook de kleuterschool in het nieuwe schoolgebouw ondergebracht kan worden.

Er moeten nog enkele zaken gerealiseerd worden voor deze school en er blijven dan uiteraard ook nog enkele wensen over die we graag ingevuld zien. De inventaris moet nog gekocht worden en er moet een computerklas opgezet worden. Er is binnen de muren van de school een huisje gebouwd, als woongelegenheid voor een conciërge, deze zal binnen twee maanden aangesteld moeten worden. We willen een ringleiding langs de muur aanleggen voor de bougainvillia’s en het gras. Daarnaast staan zonnecollectoren hoog op ons verlanglijstje. Er is geen stroomvoorziening in dit gebied aanwezig. En aangezien er veel zon is, is met een kleine generator de stroomvoorziening voor 100% gegarandeerd.

Dinsdag 7 februari – bespreking over en bezoek aan Ceprofojul

Dinsdagmorgen bespreken wij de financiële zaken mbt Ceprofojul met onze Haïtiaans accountant Jonas Petit en Karolle Slingerland, de directrice van het opleidingsproject Ceprofojul. Zij is een Haïtiaanse, die getrouwd is met de Nederlander Pascal Slingerland, onze aannemer.
De bijdrage van Jarikin wordt in 2017 vanwege de lage koers van de euro verlaagd van $100.000 naar $80.000.  Wij moeten ca. 20% meer voor een dollar betalen. Deze verlaging wordt gecompenseerd doordat zij meer gourdes voor de dollar ontvangen. Uiteindelijk moet de bijdrage teruggebracht worden naar $50.000, het bedrag dat oorspronkelijk was toegezegd.

Door de hoge kosten van de voormalige huisvesting van Ceprofojul en door de toegenomen armoede waardoor de studenten hun bijdrage niet konden betalen, zag Stichting Jarikin zich genoodzaakt de laatste jaren het bedrag te verdubbelen. Hierdoor heeft het opleidingsinstituut, waar een aantal honderden studenten (overwegend vrouwen) opgeleid worden in een beroep, kunnen overleven.

Begin dit jaar is Ceprofojul verhuisd naar een betere wijk. Zij zijn momenteel gehuisvest in een door Stichting Jarikin aangekocht en verbouwd pand.

 

’s Middags hebben we een bezoek gebracht aan de nieuwbouw, we worden rondgeleid in het gebouw. Het is een schitterend verbouwd pand, uitermate geschikt voor Ceprofojul.

    

Maar ook hier zijn er nog wensen: 150 nieuwe stoelen, tafels en professionele schoolborden. Vervanging van de bestaande zeer oude computers, mede vanwege het zeer hoge stroomgebruik. En ook hier de zonnecollectoren. We hebben toegezegd hier een project van te maken.

Dinsdag 7 februari – installatie van de nieuwe president

Op dinsdag, de tweede dag van ons verblijf, werd de nieuwe president geïnstalleerd. Dit zal rust brengen in Haïti. De nieuwe president, Jovenel Moise is een zakenman. Haïti heeft meer dan een jaar geen president gehad, omdat de twee genomineerden beiden ca. 50% van de stemmen hadden en niet wilden opgeven.

Dit heeft ook gevolgen gehad op onze activiteiten. Zo heeft het opstarten van onze juridische entiteit Stichting Jarikin-Haïti, vertraging opgelopen. Een juridische entiteit is belangrijk om volgens de Haïtiaanse wet te kunnen opereren. De verwachting is dat het nu met een nieuwe president spoedig goedgekeurd wordt.

Woensdag 8 februari – bespreking eigendomsrechten school Le Rocher

Een zeer belangrijk punt in ons bezoek was het verkrijgen van de eigendomsrechten van de school Le Rocher. Deze zijn momenteel in handen van het huidige schoolcomité, dat uit 7 personen bestaat.
Na onze ervaring met de school Bernadette was ons standpunt duidelijk: Stichting Jarikin neemt de inschrijving over en garandeert de continuïteit voor de komende 5 jaar.
Maandagochtend was hierover al 3 uur vergaderd met het schoolcomité, maar er was geen overeenstemming bereikt. Woensdagochtend hebben we met een gespannen gevoel de vergadering hervat, ditmaal waren er twee personen van het comité.

Ons uitgangspunt was om tot een overeenkomst te komen, maar niet tot elke prijs. Het werd een kort gesprek: de comité leden deelden ons mede dat besloten was dat stichting Jarikin-Haïti om niet de inschrijving kon overnemen. Het comité wilde een bijdrage leveren aan de verdere opbouw aan de school. De spanning was weg en ons doel bereikt.

Om 12 uur waren we op het vliegveld in Porto Prince op weg naar huis. Door vertraging werd het een lange en zware reis, 24 uur later waren wij vermoeid maar zeer voldaan en terugkijkend op een vruchtbare reis, weer thuis.

Conclusie

Door het ontbreken van een president is er het laatste jaar weinig vooruitgang geboekt. De dure dollar heeft een ware inflatie gecreëerd in Haïti, de gourdes is gedaald van ruim 40 naar ruim 65 voor een dollar. En inflatie maakt de armen nog armer.

Ik was door huiselijke omstandigheden 14 maanden niet in Haïti geweest. Het viel mij op dat er wel aan de wegen was gewerkt, vooral in en rondom de hoofdstad. Tijdens onze reis hebben wij alle steun gekregen van Pascal Slingerland en zijn vrouw Karolle en van Matthew Smoorenburg, de zoon van Johan Smoorenburg.
Hans Kagchelland heeft, mede dankzij Pascal en Johan Smoorenburg beide bouwprojecten vanuit Nederland op afstand kunnen begeleiden. Hij is tussentijds 2x in Haïti geweest voor besprekingen.

Voortgang Hulp naar aanleiding van Orkaan Matthew

Op 7 oktober 2016 richt de orkaan Matthew grote schade aan in Zuid Haïti.
Stichting Jarikin besluit samen met Hart voor Haïti (Coeur pour Haïti) een actie op te zetten. Beide stichtingen gaan een plaats ondersteunen in Zuid Haïti waar ongeveer 200 families wonen. Voor Stichting Jarikin wordt het de plaats Thorbecke.
In november en december 2016 vinden twee grote voedseltransporten plaats, onder de supervisie van Johan Smoorenburg. Het derde geplande transport gaat niet door, omdat Johan eind december 2016 in het ziekenhuis in de Dominicaanse Republiek wordt opgenomen vanwege zijn hart. In januari wordt hij geopereerd, maar pas begin maart is hij teruggekeerd naar Haïti. Omdat de tijd van noodhulp verstreken is (standaard 3 maanden) wordt besloten om het derde voedseltransport niet meer te organiseren. Er wordt in de komende weken begonnen met de reparatie van de eerste 25 zwaar beschadigde woningen. Daarnaast zal onderzocht worden waar we de families in Thorbecke nog verder mee kunnen helpen.

Algemeen en dankbaar

Voor een moeilijk land als Haïti kunnen zulke projecten alleen gerealiseerd worden naar mijn persoonlijke overtuiging met de zegen van onze Schepper.
Daarnaast is veel inzet, gedrevenheid en betrouwbare en goede partners ter plaatse een onvoorwaardelijke voorwaarde.

Met hartelijke groet, mede namens Hans Kagchelland,

Jan Prins