Afgelopen jaren is Stichting Jarikin volop bezig geweest met de renovatie van een oud pand tot fraai schoolgebouw voor beroepsopleiding en met de bouw van een basisschool in het noorden van Haïti. Met de opening van deze scholen op 11 oktober jl bewees Stichting Jarikin dat een succesverhaal op Haïti kan!

Lees graag dit hele verslag om te weten te komen hoe het Jarikin gelukt is en hoe dankbaar wij zijn met het schitterende resultaat!

Reis naar Haïti: Opening School Jarikin op 11 oktober 2017
Maandagmorgen 9 oktober, 7 uur: het vertrek naar Schiphol staat gepland. Ik heb echter kort voor vertrek de moeilijke beslissing genomen om af te zien van deze voor mij zware reis. Ik was door de griep geveld.
Het was een grote teleurstelling. Voor mij, omdat ik nu na 2 jaar intensieve voorbereiding en werken niet bij deze reis aanwezig zou zijn. Maar ook voor mijn vriend en vicevoorzitter Hans Kagchelland voor wie de reis nu zwaarder zou worden, omdat hij er alleen voor stond. Ik had door mijn onverwachte thuisblijven wel de mogelijkheid om het van een afstand te overdenken en daarbij heb ik mij diep verwonderd over wat wij van de grond hebben gekregen: twee mooie projecten op hoog niveau in een recordtijd van slechts 2 jaar.

Twee mooie projecten
Ceprofojul in Port-au-Prince (beroepsopleiding voor ca 300 vrouwen). In 2015 is er een oud groot huis aangekocht en vervolgens volledig verbouwd tot een professioneel instituut. Gereed in augustus 2016.
De School Jarikin (voor 500 kinderen – kleuter, basis en voortgezet onderwijs) is letterlijk in de rimboe gebouwd, in het district Croix-des-Bouquets met circa 50.000 inwoners.
Een gebied, waar scholing historisch nauwelijks beschikbaar was. Nu staat er een prachtige school, die zeker een centrumpositie in dat gebied gaat innemen!

Wat een prachtig resultaat! Maar er is veel werk voor verzet!
Door omstandigheden was ik in de laatste tijd beperkt om te reizen. Hans nam dit volledig over.
Naast dagelijks telefonisch en mailcontact, reisde hij tijdens de voorbereidingen, de bouw en het opstarten van de school veel naar Haïti, op eigen kosten. Hij heeft, samen met het team in Haïti, voor dit prachtige resultaat gezorgd. Wat een geweldige inzet en gedrevenheid!

Beide projecten betekenen nu al veel voor Port-au-Prince en Croix-des-Bouquets. Deze projecten met een totale investering van € 1.034.000, konden uiteraard enkel worden gerealiseerd dankzij veel sponsoren, waaronder Wilde Ganzen. Zij waren ook mee op deze reis om te bekijken waar zij hun steun aan hadden gegeven. Een groot compliment voor ons allen is dat de drie sponsoren die mee waren op deze reis, aangenaam verrast waren bij het zien van de professionele opzet van beide projecten.

Mijn persoonlijke wens was om langs de gehele muur van de School Jarikin in Croix-des-Bouquets bougainvillea’s te laten planten. Vandaag de dag zijn ze aangeplant: schitterende planten, die bijna het hele jaar zeer uitbundig bloeien. Prachtig gewoon! Het mag gezien worden als teken van hoop en vooruitgang.

Zonnecollectoren en computerklassen
In maart jl waren Hans en ik in Haïti om de voortgang van de bouw te beoordelen. Bij de school Jarikin in het district Croix-des-Bouquets is geen elektriciteit beschikbaar en in Port-au-Prince wel, maar de levering is altijd onberekenbaar. Om dit probleem op te lossen, moeten beide projecten voorzien worden van zonnecollectoren.
Dat de projecten selfsupporting worden op het gebied van stroom, maakt dat er dan weer andere zaken mogelijk worden. Zo kunnen er opeens ‘s avonds cursussen geven worden, onder andere aan de moeders van de kinderen en wordt het hebben van een computerklas ineens haalbaar. We hebben derhalve besloten om ook op beide projecten, naast zonnecollectoren, een computerklas met 20 computers in te gaan richten.
Ons leven en werk ligt in basis in de tuinbouw. Daarom kon het natuurlijk niet uitblijven dat tuinbouw in Haïti serieuze aandacht krijgt. Bij het bouwen van de school Jarikin is er een extra klaslokaal gebouwd, hierin wordt komend jaar een tuinbouwopleiding gestart. Tuinbouw kan van groot belang worden voor de Haïtiaanse bevolking met name op gebied van voedselvoorziening.
Alles is gericht op zelfwerkzaamheid van de lokale mensen en om het inkomen te vergroten.

Een stuk historie
Wil men iets begrijpen van de Haïtiaanse cultuur, dan moet men meer dan 200 jaar teruggaan in de geschiedenis van Haïti. Haïti viel onder Frankrijk, met een zeer wrede slavenoverheersing. Elk jaar moesten er tienduizenden slaven ingevoerd worden omdat er zoveel stierven onder het barbaarse regiem. Waar andere landen een overschot aan slaven hadden door geboorte, was Haïti het enige slavenland met een chronisch tekort. Het gevolg was een bloedige opstand en oorlog, waardoor Haïti zich 50 jaar voordat de wereld de slavenhandel afschafte, vrijvocht. Maar wat een voordeel leek, bleek het tegendeel te zijn: de blanken verdwenen uit Haïti, maar daarmee ook de smeerolie. Haïti verviel aan haar eigen dictators. En door de wrede opstand en oorlog moest Haïti meer dan 100 jaar schadevergoeding aan de Fransen betalen in puur goud. President de Gaulle maakte hier uiteindelijk een einde aan.

Om de Haïtiaan van vandaag te kunnen begrijpen, moet men daarom kennis hebben van het onnoemlijke leed dat het volk van Haïti is overkomen, in slavernij, onder dictatuur en uiteraard door de vele grote natuurrampen. Haïti is in basis een ellendig en vaak smerig land, met veel corruptie, misdaad, diefstal, cholera, 400.000 slaafkinderen. Je wilt er, als je aankomt en dit wetende, eigenlijk wel weer weg,
Maar je gaat van de (arme) mensen in Haïti houden. Haïti is namelijk vooral een mooi land met heel veel tegenstellingen. De bevolking leeft in grote armoede, maar ziet er altijd goed gekleed uit.

Het opzetten van projecten verloopt heel moeizaam en vraagt eindeloos geduld en doorzettingsvermogen, maar mooie projecten hebben een heel goede kans van slagen. Ik heb ervaren: beginnen met Haïti, betekent levenslang betrokken zijn bij Haïti!

Wij hebben over de jaren heen vrienden gekregen in Haïti, die je kunt vertrouwen en die dezelfde gedrevenheid hebben als wij. Zoals de familie Van Wingerden, die zich inzet door middel van de school Double Harvest Haïti, waar mijn vrouw en ik al 26 jaar lang een hele klas van gemiddeld 30 kinderen financieel adopteren. En Johan Smoorenburg, de oprichter van Coeur Pour Haïti, die zich nu ook inzet voor Jarikin Haïti als gemachtigde. Mensen die van onschatbare waarde zijn voor ons en voor de Haïtiaanse bevolking. Een bevolking, die zich altijd staande weet te houden, ondanks haar armoede.

Helpt u ons helpen!
Wilde Ganzen heeft de beide nieuwe schoolprojecten maximaal gesponsord. Wilde Ganzen heeft nu ook het project computerklassen en zonnecollectoren omarmd met een totale investering van €183.000,-. Dat betekent dat als Jarikin €122.000,- bij elkaar weet te krijgen, Wilde Ganzen € 61.000,- bijdraagt. Voor 31 december 2017 hopen wij dit bedrag te bereiken!

Een bedrag van € 122.000,-. Dat moet toch te doen zijn? Helpt u ons mee om het bedrag bijeen te brengen? Heel graag! Inmiddels is er per vandaag al een bedrag binnen van ruim € 26.000.  Een geweldig begin!

 

Reisverslag op jarikin.nl
Een uitgebreid reisverslag en foto’s van de reis en van de opening op 11 oktober jl vindt u op www.jarikin.nl.

Ik ben vanuit mijn persoonlijk beleven, overtuigd van de Zegeningen voor ons werk en voor deze projecten. Maar wij beseffen ook dat wij zonder uw concrete steun niet zoveel hadden kunnen realiseren. Wij zijn u en jou daarom ook zeer dankbaar voor de steun van de afgelopen jaren. Hierdoor waren wij in staat om veel te betekenen voor de arme mensen in Haïti.

Ook voor onze huidige projecten hopen wij weer op uw welwillende steun.

 

Met warme groet,

Namens het bestuur

 

Jan Prins