School Le Rocher

Le Rocher

Le Rocher, een berggebied in het Noorden van Haïti met meer dan 20.000 inwoners en geen school in de wijde omgeving. Zo troffen de medewerkers van Double Harvest in 2010 dit gebied aan. Inmiddels staat er een tijdelijke school, bestaande uit tenten van Unicef. In het warme klimaat lopen de temperaturen in de tenten op tot onaanvaardbaar niveau. Stichting Jarikin, in samenwerking met onze partner op Haïti Double Harvest steunt sinds 1 oktober 2011 deze opzet met een maandelijkse financiële bijdrage voor lesgeld, leraren en een dagelijkse maaltijd.

In deze schooltenten kunnen in verband met de beschikbare ruimte slechts 250 leerlingen les krijgen. Dit terwijl 400 kinderen zich hadden aangemeld. Stichting Jarikin gaat een nieuwe school bouwen in Le Rocher: het land is aangekocht waar een nieuw schoolgebouw voor 500 leerlingen op komt te staan. Er is goed lesmateriaal en de kinderen krijgen les van gekwalificeerde leraren. Iedere leerling krijgt elke dag een warme maaltijd en wordt tweemaal per jaar door een arts medisch onderzocht.

De kosten voor deze nieuw te bouwen school zijn $550.000 inclusief een muur om de school heen tegen criminaliteit.

De inhoud van het project en zijn bouw:

 • Het schoolblok: bevat 13 klaslokalen, een computerlokaal, een veranda voor circulatie zoals u kunt zien op de kaart.
 • Het administratieve blok: bevat een administratieve ruimte, twee directie kamers, een lerarenkamer en een ziekenboeg kamer. Zoals aangegeven in het plan.
 • Het blok van de eetzaal: bevat een grote ruimte van 112 m² voor ontspanning en ruimte om te eten voor de kinderen; een ruime kamer voor de keuken en de voorraad.
 • Het blok voor het sanitair: bevat 11 toiletten en een wastafel, de ruimte voor de mannen bevat drie urinoirs, een toilet voor de leraren en een voorraadruimte.
 • het halve basketbal veld, de betonnen passages op de binnenplaats, zoals te zien op de kaart.
 • De uitvoering van het bouwwerk
 • Algemene grondwerken afgravingen en puin (puin verwijdering, geulen graven en het plaatsen van funderingen) en het opvullen.
 • Het metselwerk van de blokstenen en het metselwerk van de geagglomereerde fundering van de geulen.
 • Het gewapende beton van het ondervlak, de omheiningen (ondergrond), de fundering, de platen.
 • De daken zullen van gewapend beton zijn met dikte van 9 cm.
 • De bewerking van hout en van staal.
 • De elektrische installatie van het gebouw.
 • De waterbouwkundige installaties, sanitaire voorzieningen en installatie van armaturen, met verbindingen naar beerputten en septische tanks.
 • De bouw van het reservoir, levering en installatie van de pomp en de watertoren.
 • De afwerking bestaande uit gips coating / betegelen van keramische tegels en schilderen.
 • De ontwikkeling voor een ruimte voor de bewaker.
 • Ontwikkeling van exterieur landschapsarchitectuur en sanering van terreinen.

Nieuwe school in Le Rocher

Le Rocher, een berggebied in het Noorden van Haïti met meer dan 20.000 inwoners en geen school in de wijde omgeving. Zo troffen de medewerkers van Double Harvest in 2010 dit gebied aan. Sinds 2011 stond er een tijdelijke school, bestaande uit tenten van Unicef. In het warme klimaat liepen de temperaturen in de tenten op tot onaanvaardbaar niveau. Stichting Jarikin heeft deze opzet sinds 1 oktober 2011 gesteund, in samenwerking met haar partner op Haïti Double Harvest, met een maandelijkse financiële bijdrage voor lesgeld, leraren en een dagelijkse maaltijd. In deze schooltenten konden in verband met de beschikbare ruimte slechts 250 leerlingen les krijgen. Dit terwijl 400 kinderen zich hadden aangemeld. Stichting Jarikin heeft het land voor de school in Le Rocher aangekocht en een nieuw schoolgebouw voor 500 leerlingen gebouwd. Momenteel wordt de school uitgebreid met een tuinbouwopleiding.

Er is goed lesmateriaal en de kinderen krijgen les van gekwalificeerde leraren. Iedere leerling krijgt elke dag een warme maaltijd en wordt tweemaal per jaar door een arts medisch onderzocht.

Maaltijden voor de leerlingen

Het geven van een maaltijd aan de kinderen verlicht het gezin en geeft
het kind een goede basis. Momenteel heeft 20% van het Haïtiaanse volk geen dagelijkse maaltijd en dan spreken wij over één maaltijd per dag. Daar is de maaltijd op school zo onmisbaar. Graag willen wij de bouw van deze school en het verbeteren van het onderwijs realiseren met uw hulp. De kosten voor deze nieuw te bouwen school zijn $550.000 inclusief een muur om de school heen tegen criminaliteit.

Stichting Jarikin is al ruim 20 jaar actief in Haïti en richt zich vooral op scholing, basisonderwijs en beroepsonderwijs. Onze visie is dat de jongeren uiteindelijk Haïti vooruit moeten helpen. Onderwijs helpt in dat proces naar onafhankelijkheid en zelfwerkzaamheid.

Stichting Wilde Ganzen heeft toegezegd dit project te ondersteunen met een premie van 50%. Voor meer informatie over Wilde Ganzen kijkt u op www.wildeganzen.nl

Bent u geinteresseerd in dit project en wilt u nu direct doneren? Klik dan hier!