Sponsorbrief December 2019

TIEN JAAR NA DE AARDBEVING KOMT HAITI IN OPSTAND TEGEN ‘DE DUISTERNIS’ WAAROM HAITI ER MAAR NIET BOVENOP RAAKT.

Het is een roerige tijd in Haïti. Al twee maanden lang zijn er ernstige demonstraties en rellen. Deze zijn vooral tegen de president gericht, die het toonbeeld is van corruptie.
Het was voor ons een gegronde reden om de geplande reis in november 2019 uit te stellen naar eind februari 2020.

Ondanks de onrust, draait onze school in Le Rocher prima.
Voor het schooljaar 2019/2020 hebben zich 100 kinderen meer aangemeld, waardoor er nu 509 kinderen ingeschreven staan.
De school krijgt steeds meer de door ons beoogde centrumfunctie in het gebied Croix-des-Bouquet. Naast het kleuteronderwijs, basisonderwijs en voorgezet onderwijs is er sinds kort gestart met een opleiding voor analfabetische moeders om hen te leren lezen en schrijven.

Op onze site www.jarikin.nl staat een mooie video over de school en foto’s.

Croix-des-Bouquet, ons verzorgingsgebied van 635km2 en met 250.000 inwoners, is ruim 6x zo groot als het Westland. Er zijn enkele duizenden kleine boeren actief in dit, hoofdzakelijk agrarisch, gebied. Tuinbouw is bijna niet aanwezig.

Hier ligt een mooie kans voor de Westlandse Stichting Jarikin: door scholing de tuinbouw van het gebied zo verbeteren dat men er een hoger inkomen uit kan halen. Hierdoor zijn we wederom structureel bezig de leefomgeving en leefomstandigheden van de Haïtiaanse bevolking in het gebied Croix-des-Bouquet te verbeteren.

Na grondig onderzoek zijn we tot het volgende plan gekomen:
In de directe omgeving van onze school wordt een proeftuin gerealiseerd.
Het bedrijf Rijk Zwaan uit De Lier gaat dit project steunen met advies en zaden.

In de proeftuin kan er op 3 manieren geteeld worden:

  • Bedekte teelt in plastic kassen of tunnels
  • Bedekte teelt onder schermdoeken
  • Telen in de open lucht.

Er zullen twee leslokalen zijn, een kantoor, technische ruimte, opslagruimte, een goede watervoorziening middels een nieuw geslagen waterput met solarpomp en zonnecollectoren voor betrouwbare energie. Het bedrijf, dat Ecole d’horticulture Jarikin, Croix-des-Bouquet gaat heten, wordt geheel zelfvoorzienend.

De eerste voorbereidingen zijn al in volle gang.
Een stuk land is aangekocht en een muur wordt om het terrein heen gebouwd. Twee Haïtiaanse landbouwingenieurs zijn aangetrokken om het bedrijf te leiden. Zij zijn in de afgelopen periode door Rijk Zwaan in Frankrijk voor 6 weken opgeleid om deze taak op zich te kunnen nemen en om kennis over te brengen op de lokale boeren en tuinders.

Ook hierin proberen wij alles met elkaar te verbinden.

  • De twee hoogste klassen van onze school krijgen les over tuinbouw waardoor zij meer kennis van de tuinbouw krijgen en daarmee hun kans op een baan in deze sector vergroten.
  • Kwekers en boeren uit de omgeving krijgen les, zodat zij hun kennis vergroten op het gebied van zaden en de nieuwste werkmethodes, waardoor zij efficiënter kunnen werken en daarmee hun inkomen kunnen vergroten.
  • De opbrengst minus de kosten komen voor het grootste deel ten goede van de school, die daarmee in de toekomst meer selfsupporting kan worden. Het overige deel komt ten goede voor de uitbouw van Ecole d’horticulture, Croix-des-Bouquet.

Dit is weer een schitterend project van de Stichting Jarikin, waar kennis overgebracht wordt op leerlingen, kwekers en boeren in het gebied.

Uiteraard kost zoiets geld!
Voor de eerste fase zijn de investeringskosten € 295.000, waarvan reeds € 100.000 is toegezegd.
Wilde Ganzen, die al eerder stichting Jarikin gesteund heeft en onze situatie ter plaatse kent, heeft toegezegd dit project serieus te bekijken en te overwegen om dit te steunen.
Blijft nog ongeveer €100.000 over die wij graag onder uw aandacht brengen.

Dit schitterende tuinbouwproject heeft zijn basis in het Westland: zaadteelt, verbeterde teeltvormen, kennisoverdracht van tuinbouw, een taal die wij, wonend in een tuinbouwgebied, begrijpen en verstaan. Hoe mooi is het als wij met u kunnen en willen bijdragen aan zo’n levens-veranderend project. Het kan en moet een olievlek van kennis en verbeteringen op gebied van tuinbouw in Haïti worden. Wij willen het graag samen met u realiseren!

Uw giften zijn bijzonder welkom op:
Bankrekeningnummer NL68ABNA0259147931 ten name van Stichting Jarikin te De Lier.

Wij wensen u, namens de medewerkenden van de Stichting Jarikin, een mooie december maand, fijne Kerstdagen en een voorspoedig, gelukkig en gezond 2020 toe met allen die u dierbaar zijn.

Met hartelijke groet,

Jan Prins
Voorzitter Stichting Jarikin