Jaarverslag 2019

Johan Smoorenburg (Hart voor Haiti), onze gemachtigde in Haiti, heeft een update gegeven van de situatie. In de 38 jaar dat hij in Haiti verblijft, verwacht hij dat het coronavirus de grootste uitdaging en ramp kan worden die Haiti ooit heeft gekend en misschien ook zal kennen. De bevolking begint zich zeer ongerust te maken en is bang. Mensen, die besmet zijn met het virus, verstoppen zich omdat ze gestenigd of gelyncht kunnen worden.

Het grootste probleem is dat de regering informatie achterhoudt. Zij geeft aan dat er momenteel 33 mensen zijn die besmet zijn, 3 zijn overleden en dat er enkele honderden in quarantaine zijn. Dat is niet juist want tientallen mensen, die ondergebracht waren in een soort hotelletje, zijn weggelopen omdat ze geen geld en eten hadden en geheel voor zichzelf moesten zorgen. Deze mensen, die waarschijnlijk besmet zijn, lopen nu tussen de bevolking.

In ziekenhuizen worden geen testen uitgevoerd en zieken, die zich melden, worden weggestuurd. Doktoren en verplegend personeel verschijnen niet op het werk omdat er geen beschermende kleding (maskers, beademingsapparaten, etc.) aanwezig is. Er is een (1) laboratorium in Port-au-Prince dat testen mag/kan doen. Het duurt echter tenminste 4 dagen voordat de uitslag bekend is. Mensen, die een test hebben laten doen, wachten niet op de uitslag en verstoppen zich vervolgens. In principe is iedereen en in alle lagen van de bevolking op zichzelf aangewezen.

 

Jarikin school

Bij onze Jarikin school in Le Rocher doen we wat we kunnen om de ongeveer 250 kinderen, tieners en personeel, te beschermen door het dorp af te sluiten. Kinderen en personeel blijven in het dorp en gaan er niet uit, daarmee heeft het personeel mee ingestemd. Toch moet de chauffeur er wel eens uit, door bijvoorbeeld een ongelukje van een kind. Dit houdt dus in dat er voor noodgevallen wel eens naar buiten moet worden gegaan. Bij terugkeer in het dorp wordt alles ontsmet.

 

Noodhulp vanuit Nederland

Stichting Jarikin Nederland heeft besloten onze school in Le Rocher te gaan helpen door middel van het verstrekken van voedsel- en hygiënepakketten. Er worden momenteel 100 voedselpakketten verstrekt, bestaande uit: rijst, erwten, olie, spaghetti en maismeel. De hygiënepakketten bestaan uit: wasmiddel, zeep, tandenborstel, tandpasta, toiletpapier, chloor en alcohol voor de ontsmetting. Daarbij wordt een in het Creools vertaald document gevoegd met voorzorgsmaatregelen ter verspreiding van het COVID-19 virus conform de Nederlandse overheid opgesteld.

Naast de Jarikin school ondersteunen wij ook school Institution Mixte de la Trinité. Ook op deze school worden 100 voedsel- en hygiënepakketten verstrekt.

Onze executive assistant, Wyphalda Jean, coördineert onze acties in Haiti weliswaar binnen haar mogelijkheden en met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen.

Wij wensen allen in Haiti Gods zegen, wijsheid en vooral ook kracht toegewenst in deze moeilijke tijd.