BELEIDSPLAN STICHTING JARIKIN 2021

Doelstelling Jarikin (statuten):
De stichting heeft ten doel het verstrekken van giften aan en het financieel ondersteunen van kerkelijke, charitatieve, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen en de acties die door of ten behoeve van dergelijke instellingen worden gevoerd, zomede al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Activiteiten Jarikin:
De activiteiten van Jarikin bestaan uit het ondersteunen van projecten. Projecten die Jarikin ondersteunt kunt u terugvinden op deze website. Sinds de aarbeving van 2010 concentreert Jarikin zich op projecten in Haïti, een van de armste landen ter wereld. De hulp bestond uit noodhulp (voedsel en medische verzorging direct na de aardbeving), onderwijs, huizenbouw, microfinanciering en voedselverstrekking bij ondervoeding (malnutrition).
Momenteel ondersteunt Jarikin twee lagere scholen (school Evangélique Mixte Jarikin in Le Rocher en Institution Mixte de la Trinité in Port-au-Prince, een school voor beroepsonderwijs (Ceprofojul in Port-au-Prince) en de ontwikkeling en exploitatie van een proeftuin in Le Rocher.

De manier waarop Jarikin geld werft:
Een belangrijk deel van de fondsen verkrijgt Jarikin van de familie en van de familiebedrijven van Jan Prins.
Daarnaast probeert Jarikin fondsen te werven bij particulieren, kerken, scholen, bedrijven en andere charitatieve instellingen. Regelmatig worden er nieuwsbrieven naar deze (potentiële) sponsors gestuurd met informatie over de projecten in Haïti.

Beheer van het vermogen:
Jarikin houdt al haar geldmiddellen in liquide vorm aan op een bankrekening. Er vindt geen vermogensvorming plaats voor projecten in de (verre) toekomst.

Besteding van het vermogen:
Jarikin besteed al haar fondsen aan de projecten in Haïti. Elke ontvangen euro gaat naar de projecten. De overheadkosten en de reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de familie(bedrijven) van Jan Prins. De bestuursleden en overige vrijwillegers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verantwoording:
Er worden regelmatig nieuwsbrieven met informatie over de projecten gestuurd naar de sponsors. Daarnaast heeft Jarikin een internetsite (www.jarikin.nl) waar onder andere het jaarverslag, bezoekverslagen en informatie over de projecten opgenomen is.
Jarikin vindt het belangrijk om volledig transparant te zijn over de besteding van de aan haar toevertrouwde middelen.