Beleidsplan Stichting Jarikin 2021

BELEIDSPLAN STICHTING JARIKIN 2021 Doelstelling Jarikin (statuten):De stichting heeft ten doel het verstrekken van giften aan en het financieel ondersteunen van kerkelijke, charitatieve, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen en de acties die door of ten behoeve van dergelijke instellingen worden gevoerd, zomede al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt. Activiteiten Jarikin:De […]

Sponsorbrief december 2022

Sponsorbrief December 2022 Aan het einde van het jaar ontvangt u van ons altijd een update over de omstandigheden en onze projecten op Haïti. De laatste tijd staat Haïti weer meer in het nieuws. En helaas is het geen goed nieuws: nadat vorig jaar de president is vermoord, is Haïti in een machtsvacuüm gekomen. Een […]

Jaarverslag 2021

JAARVERSLAG 2021 Ook in 2021 ging de aandacht van Stichting Jarikin voornamelijk uit naar Haïti. Ook dit jaar was er grote onrust in het land en waren er veel demonstraties tegen corruptie. Bewapende milities namen de macht over hetgeen leidde tot o.a. het doodschieten van de president in juli. Half augustus werd het land ook […]

Sponsorbrief 2021

Sponsorbrief 16-04-2021 We leven in een bijzondere tijd! Wie had een jaar geleden kunnen bedenken dat zoiets als handenschudden niet meer mogelijk is en dat reizen beperkt moet worden tot een minimum. Ook in Haïti is het een rumoerig jaar geweest, waar naast de Corona perikelen ook heftige demonstraties zijn tegen de zittende regering en […]

Update coronavirus in Haiti

Update Coronavirus in Haiti Jan Prins (85), de grondlegger van de toonaangevende tuinbouwtoeleverancier Priva uit De Lier, zet zich met zijn stichting Jarikin al járen in voor de arme bevolking van Haïti. Nu is de stichting een zelfvoorzienend tuinbouwbedrijf aan het opzetten in het land. Jan Prins verkende voor Priva in de tweede helft van de […]