Jaarverslag 2023

Het jaar 2023 is voor Haïti wederom geen gemakkelijk jaar geweest. Nadat de president vermoord was in 2021, hebben bendes door terreur en geweld de macht gegrepen en is Haïti vervallen tot een totale anarchie onder controle van de vele bendes.

Sponsorbrief Maart 2024

 In onze eindejaar brief van december hebben wij u al geïnformeerd over de zeer droevige situatie in Haïti en konden wij u weinig positief nieuws melden. Helaas lijkt het erop dat de bendes steeds meer macht verkrijgen. 

Sponsorbrief December 2023

Sponsor brief 6 December 2023. Dit is onze eind jaars update over de omstandigheden over de gemoedstoestand Daarnaast hebben we ook onze flyer met een ingeving op 2023:

Beleidsplan Stichting Jarikin 2021

BELEIDSPLAN STICHTING JARIKIN 2021 Doelstelling Jarikin (statuten):De stichting heeft ten doel het verstrekken van giften aan en het financieel ondersteunen van kerkelijke, charitatieve, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen en de acties die door of ten behoeve van dergelijke instellingen worden gevoerd, zomede al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt. Activiteiten Jarikin:De […]

Sponsorbrief december 2022

Sponsorbrief December 2022 Aan het einde van het jaar ontvangt u van ons altijd een update over de omstandigheden en onze projecten op Haïti. De laatste tijd staat Haïti weer meer in het nieuws. En helaas is het geen goed nieuws: nadat vorig jaar de president is vermoord, is Haïti in een machtsvacuüm gekomen. Een […]

Jaarverslag 2021

JAARVERSLAG 2021 Ook in 2021 ging de aandacht van Stichting Jarikin voornamelijk uit naar Haïti. Ook dit jaar was er grote onrust in het land en waren er veel demonstraties tegen corruptie. Bewapende milities namen de macht over hetgeen leidde tot o.a. het doodschieten van de president in juli. Half augustus werd het land ook […]

Sponsorbrief 2021

Sponsorbrief 16-04-2021 We leven in een bijzondere tijd! Wie had een jaar geleden kunnen bedenken dat zoiets als handenschudden niet meer mogelijk is en dat reizen beperkt moet worden tot een minimum. Ook in Haïti is het een rumoerig jaar geweest, waar naast de Corona perikelen ook heftige demonstraties zijn tegen de zittende regering en […]

Update coronavirus in Haiti

Update Coronavirus in Haiti Jan Prins (85), de grondlegger van de toonaangevende tuinbouwtoeleverancier Priva uit De Lier, zet zich met zijn stichting Jarikin al járen in voor de arme bevolking van Haïti. Nu is de stichting een zelfvoorzienend tuinbouwbedrijf aan het opzetten in het land. Jan Prins verkende voor Priva in de tweede helft van de […]

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 SPONSORBRIEF APRIL 2020 UPDATE CORONAVIRUS IN HAITI – 14 APRIL 2020 In 2019 werd de bouw van de kleuterschool in Le Rocher afgerond. De beroepsschool Ceprofojul werd met twee klaslokalen voor de verpleegstersopleiding uitgebreid. En we zijn erin geslaagd 3.700 m2 grond aan te kopen voor ons tuinbouwproject bij onze school.Lees hier het jaarverslag 2019.

Sponsorbrief april 2020

 Sponsorbrief april 2020 CORONAVIRUS OOK IN HET KWETSBARE HAITI VASTGESTELDJAARVERSLAG 2019 De Lier, 3 april 2020 Begin december 2019 heeft u onze laatste nieuwsbrief met een update van onze projecten in Haïti ontvangen. Tijd om u een actueel overzicht te verstrekken! Actuele ontwikkelingen in Haïti Ook in 2019 verarmde Haïti verder door de devaluatie van […]