Wilt u bijdragen? Elk bedrag is zeer welkom.

Uw bijdrage aan één of meer van onze projecten is van harte welkom op: IBAN rekeningnummer NL68 ABNA 0259147931 ovv van het project ten name van de Stichting Jarikin te De Lier. Stichting Jarikin staat geregistreerd als ANBI-instelling. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Begroting 2019

Vanaf 2007 is de stichting gestart met het sponsoren van projecten in Haïti.
De hiervoor benodigde bedragen worden door de familie en derden bijeengebracht.

Jarikin heeft voor 2018 besloten zich vooral te richten op de scholing van de kinderen in Haïti. 2017 was een bewogen jaar voor zowel Ceprofojul als Le Rocher en ook in 2018 zal er genoeg gebeuren rondom deze projecten.

De activiteiten zijn onder te verdelen in de volgende projecten:
1. Kinderen: scholing inclusief een maaltijd per dag

2. Volwassenen (vooral vrouwen): beroepsopleiding in 7 beroepen
3. Kleinere projecten zoals Ashley’s Orphans en onvoorziene gebeurtenissen zoals de orkanen die ieder jaar weer over het eiland heen razen.

Jarikin heeft geen overheadkosten. Elke geschonken euro wordt volledig besteed aan de projecten in Haïti. Jarikin werkt daar met betrouwbare lokale partners, die een goede financiële rapportage over de lopende projecten geven.

Er is een begroting gemaakt voor de lopende projecten en geplande projecten in 2019. Dit document vindt u hier.

Lopende projecten 2019 gesponsord door Jarikin

Double Harvest
Sponsoring van 26 kinderen voor de kosten van de schoolopleiding, inclusief één maaltijd per dag, medische en tandheelkundige kosten.

School Le Rocher
Jarikin heeft een groot bedrag van $586.000,- opgehaald om het nieuwbouw project van de nieuwe Le Rocher school te kunnen realiseren. Deze is op 11 oktober 2017 geopend! De naam van de nieuwe school is ‘Ecole Mixte Evangelique Jarikin’. Geen tentenkamp meer voor de 500 kinderen maar een echte mooie nieuwbouw school! Ook krijgen de kinderen een warme maaltijd per dag op school, dit verlicht het gezin en geeft de kinderen een goede basis. In 2018 heeft Jarikin een kleuterschool gebouwd die begin 2019 in gebruik wordt genomen.

Ceprofojul
Op deze school wordt in 7 beroepen onderwijs gegeven, voornamelijk aan vrouwen. Het aantal leerlingen is ongeveer 350. Omdat de school inmiddels een goede naam heeft opgebouwd, vinden de leerlingen na het behalen van het diploma bijna altijd werk. In 2017 is Ceprofojul verhuisd naar een nieuw pand. In 2018 is extra ruimte bijgebouwd voor de opleiding van verpleegsters, iets waar veel vraag naar is in Haiti.

Ashley’s Orphans
Dit is een project van Double Harvest waarin 50 weeskinderen opgevoed worden. Zij worden volledig verzorgd en ontvangen scholing. Stichting Jarikin zal dit project dit jaar ondersteunen met $900.

Jaarverslagen

Hieronder geven wij u inzicht in de jaarverslagen van Stichting Jarikin tot en met 2020.

Jaarverslag 2020

In 2020 was de aandacht van Stichting Jarikin voornamelijk gericht op Haïti, één van de armste landen ter wereld waar corruptie en onrust de vooruitgang van het land nog steeds sterk beïnvloedt.

Lees hier het jaarverslag 2020.

Jaarverslag 2019

In 2019 werd de bouw van de kleuterschool in Le Rocher afgerond. De beroepsschool Ceprofojul werd met twee klaslokalen voor de verpleegstersopleiding uitgebreid. En we zijn erin geslaagd 3.700 m2 grond aan te kopen voor ons tuinbouwproject bij onze school.

Lees hier het jaarverslag 2019.

Jaarverslag 2018

In 2018 zijn bij beide scholen uitbreidingen geweest. Er zijn gebouwen bijgebouwd en wij hebben de scholen voorzien van zonnecollectoren.

Lees hier het jaarverslag

Jaarverslag 2017

2017 was een belangrijk jaar! Dit jaar heeft Jarikin zich uitsluitend gericht op scholing en voedsel op de scholen in Haiti.

Lees hier het jaarverslag

Jaarverslag 2016

Het jaar 2016 heeft voornamelijk in het teken gestaan van het realiseren van twee grote projecten: Ceprofojul en Le Rocher.

Lees hier het jaarverslag

Jaarverslag 2015

2015 is een veelbewogen jaar geweest voor Stichting Jarikin. Met veel veranderingen voor onze twee grootste projecten Le Rocher en Ceprofojul.

Lees hier het jaarverslag