Wie zijn wij en wat doen we?

Intro over ons

Stichting Jarikin is al bijna 25 jaar actief in Haïti en richt zich vooral op scholing, zowel basisonderwijs als beroeps-onderwijs. De visie van stichting Jarikin is dat het de jongeren zijn die Haïti uiteindelijk vooruit moeten helpen. Onderwijs helpt in dat proces naar onafhankelijkheid en zelfwerkzaamheid. Alles gericht op een betere toekomst voor de bevolking van Haïti.

Over ons

Over jarkin

Jarikin is de familiestichting van Jan Prins. Die is opgericht in 1988 als Goede Doelen Stichting met als kernactiviteit het financieel ondersteunen van in Nederland bekende Goede Doelen Stichtingen, zoals Open Doors en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Al vanaf 1993 is Jarikin actief op Haïti. De eerste veertien jaar door het financieel ondersteunen van schoolkinderen op de Double Harvest School. Maar vanaf 2007 is Jarikin meer betrokken geraakt bij dit mooie land en na de aardbeving in 2010 is onze steun aan de kansarme bevolking van Haïti aanzienlijk toegenomen.

Onze projecten richten zich vooral op het ondersteunen en helpen van school- en straatkinderen, wezen en oudere mensen en op het gebied van voedsel en onderwijs.

Alles gericht op een betere toekomst voor de mensen die we helpen.

Alle donaties aan Jarikin komen altijd voor 100% bij de projecten op Haiti terecht. Er zijn geen overheadkosten. Jarikin is een ANBI-instelling, daarom zijn giften fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie over de doelstelling, activiteiten en projecten kunt u het beleidsplan van Jarikin hier lezen.

Visie

Continuïteit

Continuïteit is van groot belang. Het streven van Jarikin is om een project na verloop van tijd zelfstandig te laten functioneren.

In andere gevallen wordt er samenwerking gezocht met partners die gespecialiseerd zijn op dat gebied, waardoor de continuïteit van het project wordt gewaarborgd.

Transparantie

Over elke euro die gegeven wordt, leggen wij verantwoording af. Omdat er geen kosten zijn in de Jarikin gaat alles naar het uiteindelijke doel. Bij elk project waar Jarikin haar ondersteuning aan verleent, wordt de voorwaarde gesteld van (financiële) transparantie van het project. Goede en zorgvuldige financiële verslaglegging van de partners is een essentieel onderdeel van de afspraak met Jarikin.

Duidelijkheid

Duidelijkheid over de financiën en over de projecten door regelmatige updates van de ontwikkelingen op de pagina ‘financieel’ en ‘projecten’.


De projecten worden met zorg uitgekozen in samenwerking met onze vaste partners en partnerorganisaties op Haïti.

Over ons

Over Haiti

Haïti is een eilandstaat in de Caribische Zee, oostelijk van Cuba en grenzend aan de Dominicaanse Republiek. Het land heeft een oppervlakte van 27.750 km² en een inwonertal van bijna 10 miljoen. De hoofdstad van Haïti is Port-au-Prince.

Na een periode als Spaanse en later als Franse kolonie, werd Haïti in 1804, na een slavenopstand, onafhankelijk; het was daarmee het eerste onafhankelijke land in Latijns-Amerika. Het land is politiek instabiel en heeft de laatste jaren vaak te kampen gehad met natuurrampen. Door een aardbeving begin 2010 werd een groot gedeelte van het land verwoest. Vooral de hoofdstad Port-au-Prince heeft nog altijd zwaar te lijden onder de schade.

Oorspronkelijk was het land bedekt met bossen. Deze werden echter platgebrand om landbouwgrond te winnen en om houtskool van te maken voor kookdoeleinden. Inmiddels is er nog maar twee procent van het oorspronkelijke bos over.

Door ontbossing van de steile hellingen ontstonden modderstromen en erosie. Dit maakt het land extra kwetsbaar voor orkanen en cyclonen. Veel mensen verlaten het platteland en gaan in de steden wonen.

Haïti is het armste land op het westelijk halfrond en één van de armste landen ter wereld. Door decennia van geweld, onrust en natuurrampen kent het land nauwelijks enige economische ontwikkeling. De kloof tussen arm en rijk is enorm. Er is een hoog percentage kinderarbeid: ruim vierhonderdduizend kinderen. Er heerst een zeer hoge werkloosheid van meer dan 50 procent. Ongeveer 80% van de bevolking leeft beneden de armoedegrens.

Het land leeft hoofdzakelijk van wat geëmigreerde Haïtianen naar hun vaderland terugsturen en is sterk afhankelijk van leningen en giften vanuit het buitenland.

Mede dankzij een ieder die ons steunt, kan Jarikin, al jaren op een succesvolle manier, haar steentje bijdragen aan de onafhankelijkheid en zelfredzaamheid van de arme bevolking van Haïti onder andere door scholing- en voedselprogramma’s.