School in Le Rocher

Le Rocher, een berggebied in het Noorden van Haïti met meer dan 20.000 inwoners en geen school in de wijde omgeving. Zo troffen de medewerkers van Double Harvest in 2010 dit gebied aan. Sinds 2011 stond er een tijdelijke school, bestaande uit tenten van Unicef. In het warme klimaat liepen de temperaturen in de tenten op tot onaanvaardbaar niveau. Stichting Jarikin heeft deze opzet sinds 1 oktober 2011 gesteund, in samenwerking met haar partner op Haïti Double Harvest, met een maandelijkse financiële bijdrage voor lesgeld, leraren en een dagelijkse maaltijd. In deze schooltenten konden in verband met de beschikbare ruimte slechts 250 leerlingen les krijgen. Dit terwijl 400 kinderen zich hadden aangemeld. Stichting Jarikin heeft het land voor de school in Le Rocher aangekocht en een nieuw schoolgebouw voor 500 leerlingen gebouwd. Momenteel wordt de school uitgebreid met een tuinbouwopleiding.

Er is goed lesmateriaal en de kinderen krijgen les van gekwalificeerde leraren. Iedere leerling krijgt elke dag een warme maaltijd en wordt tweemaal per jaar door een arts medisch onderzocht. Bekijk onderstaande video om een indruk te krijgen van de school.