School in Le Rocher

Le Rocher, een berggebied in het Noorden van Haïti met meer dan 20.000 inwoners en geen school in de wijde omgeving. Zo troffen de medewerkers van Double Harvest in 2010 dit gebied aan. Inmiddels staat er een tijdelijke school, bestaande uit tenten van Unicef.  In het warme klimaat lopen de temperaturen in de tenten op tot onaanvaardbaar niveau. Stichting Jarikin, in samenwerking met onze partner op Haïti Double Harvest steunt sinds 1 oktober 2011 deze opzet met een maandelijkse financiële bijdrage voor lesgeld, leraren en een dagelijkse maaltijd.

In deze schooltenten kunnen in verband met de beschikbare ruimte slechts 250 leerlingen les krijgen. Dit terwijl 400 kinderen zich hadden aangemeld. Stichting Jarikin gaat een nieuwe school bouwen in Le Rocher: het land is aangekocht waar een nieuw schoolgebouw voor 500 leerlingen op komt te staan. Er is goed lesmateriaal en de kinderen krijgen les van gekwalificeerde leraren. Iedere leerling krijgt elke dag een warme maaltijd en wordt tweemaal per jaar door een arts medisch onderzocht.