De projecten van Jarikin door de jaren

Stichting Jarikin heeft zich door de jaren heen met meerdere projecten bezig gehouden. Hieronder een overzicht vanaf 2009 tot en met het heden.

2016

Mme Bernadette

We hebben school Madame Bernadette zo’n 7 jaar gesteund maar is nu verzelfstandigd. We enige tijd geleden besloten om deze ondersteuning geleidelijk af te bouwen, zodat we meer ruimte krijgen om onze middelen te kunnen besteden aan nieuwe projecten. Strubbelingen in de samenwerking met de directrice van school Madame Bernadette hebben ons doen besluiten om de ondersteuning sneller af te bouwen. Deze stoppen we nu aan het einde van het lopende schooljaar 2016, zodat de continuiteit van de school niet in gevaar gebracht wordt.

Geschiedenis

Toen Jan Prins Mme Bernadette ontmoette en haar school in een van de armere wijken van de stad Port-au-Prince zag, werd besloten om daar een nieuwe school te bouwen. De voorbereidingen waren al vergevorderd, er was al veel geld opgehaald, de aanvang van de bouw van de school zou in januari 2010 beginnen.

Door de aardbeving in 2010 werd de voorgenomen bouw uitgesteld, maar afgelopen jaar is er een nieuw schoolgebouw met een nieuwe keuken, toiletten gebouwd en ingericht met nieuw schoolmeubilair. De kinderen konden het nieuwe schooljaar in een nieuw schoolgebouw beginnen.

Omdat bleek dat veel kinderen zonder eten naar school kwamen, zorgt Stichting Jarikin sinds 1 januari 2011 ervoor dat de kinderen één warme maaltijd per dag krijgen. Daarnaast worden de salarissen van de leraren betaald en worden ze regelmatig bijgeschoold om zo de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

Dit project is goed en naar alle tevredenheid verlopen. Stichting Jariking heeft ca. 600 kinderen in de basisopleiding gehad. De kinderen kregen elke dag een warme maaltijd. Dat is uitermate belangrijk: het verlicht het gezin en geeft het kind een goede basis. Bovendien was op de school Mme Bernadette een dokter aangesteld die de kinderen 2x per jaar onderzoekt.

Rita’s Malnutrition Fund

Het Rita’s Malnutrition Fund is momenteel niet actief, maar zodra deze weer actief is gaan wij ook hier gewoon verder met onze bijdrage leveren. Via dit fonds werden gezinnen met kinderen die ondervoed waren, van extra voedsel voorzien. Nu de meeste kinderen voedsel via de school krijgen kunnen we stoppen met dit fonds.

Fonds voor ernstige ondervoeding

Ondervoeding is nog steeds aan de orde in Haïti. Het rode haar bij sommige kinderen geeft aan dat er sprake is van ernstige ondervoeding. Er is een lange periode van droogte geweest, waardoor direct hongersnood ontstaat en de kinderen regelmatig zelfs niet meer 1 maaltijd per dag te eten krijgen. Om nog maar niet te spreken over de samenstelling van het voedsel.

Stichting Jarikin werkte samen met Maryka van Wingerden, die gemiddeld elke maand één week op Double Harvest is en de omliggende dorpen bezoekt. De ellende is schrijnend en zij is dankbaar voor de ondersteuning van Jarikin. Wij steunden haar jaarlijks met $10.000. Hierop kon aanspraak gemaakt worden zodra er een geval van ernstige ondervoeding werd gesignaleerd.

2015

Le Rocher

In de bush bush, in een plaatsje genaamd Le Rocher, is een van de leraren van Double Harvest in 2011 gestart met een Christelijke school. In Le Rocher was daarvoor nog nooit iemand naar school geweest.

Samen met Double Harvest ondersteunt Stichting Jarikin de opbouw van deze school. Momenteel volgen hier 230 kinderen onderwijs onder plastic daken met primitief meubilair. Jarikin heeft dit jaar het stuk grond gekocht waar een schoolgebouw op gebouwd kan worden voor 500 kinderen. Jarikin is nu bezig met het ophalen van €550.000 om te starten met de bouw van de school.

Mme Bernadette

School Madame Bernadette is een lagere school waar de kinderen naast onderwijs, dagelijks voorzien worden van een warme maaltijd. Voor € 20 per maand kunnen sponsors via Stichting Jarikin hun “eigen leerling” sponsoren.

Ceprofojul

Ceprofojul is een beroepsschool in Haïti waar aan voornamelijk jonge vrouwen les wordt gegeven in verschillende vakopleidingen, zoals een kook- en serveeropleiding, naai- en kleermakersopleiding, computer- en boekhoudopleiding en een opleiding tot kapster/schoonheidsspecialiste. Na afronding van deze opleidingen ontvangen de leerlingen een officieel erkend staatsdiploma. Stichting Jarikin is bezig met het zoeken naar een nieuw gebouw voor de school.

Rita’s Malnutrition Fund

Ondervoeding is nog steeds aan de orde van de dag in Haïti. Het rode haar bij sommige kinderen geeft aan dat er sprake is van ernstige ondervoeding. In 2015 zal Stichting Jarikin $10.000 bijgedragen aan de bestrijding van de ondervoeding.

2014

Le Rocher

Jarikin is al geruime tijd bezig een stuk grond te kopen waar een schoolgebouw op gebouwd kan worden. Jarikin is daar tot nog toe niet in geslaagd omdat in Haïti vaak niet duidelijk is wie de juridische eigenaar van de grond is. In 2014 heeft Stichting Jarikin $24.000 bijgedragen aan de exploitatie van school Le Rocher.

Onderzoeksrapport door VU

In april zijn drie studenten van de VU International Research en Consultancy naar Haïti gereisd om uitgebreid onderzoek te doen naar de projecten van Stichting Jarikin. Hun bevindingen, conclusies en adviezen hebben ze in dit uitgebreide rapport beschreven.

Mme Bernadette

In 2012 zijn wij gestart met het zoeken naar sponsors die voor €20 per maand een leerling op school Madame Bernadette voorzien van onderwijs, een warme maaltijd en medische- en gebitscontrole. Inmiddels worden er op deze wijze 200 van de 300 leerlingen gesponsord.

Bouwfonds scholen

Intussen heeft school Madame Bernadette, een door Stichting Jarikin gebouwd, nieuw houten schoolgebouw betrokken, voorzien van nieuwe toiletten en een nieuwe keuken. In 2014 is hier nog €7.802 aan betaald voor de afwerking. Inmiddels bestaan er plannen om een school te bouwen voor Le Rocher.

Ceprofojul

Een aantal studenten bij beroepsschool Ceproful kunnen hun studiebijdrage niet betalen. Met de hulp van een stichting is een fonds gevormd waaruit studieleningen aan deze studenten verstrekt worden. In 2014 is er voor €37.289 verstrekt aan studieleningen. Het is de bedoeling dat uit de aflossingen op deze leningen weer nieuwe leningen verstrekt worden.

Rita’s Malnutrition Fund

Ondervoeding is nog steeds aan de orde van de dag in Haïti. Het rode haar bij sommige kinderen geeft aan dat er sprake is van ernstige ondervoeding. In 2014 heeft Stichting Jarikin $10.000 bijgedragen aan de bestrijding van de ondervoeding.

Straatkinderen CPH

Coeur Pour Haïti (CPH) heeft een project opgestart in Port-au-Prince waarin kinderen van de straat opgevangen worden. Stichting Jarikin heeft $5.000 bijgedragen aan dit project.

2013

Huisjes Haïti

Bij dit project worden er orkaanbestendige stenen huisjes gebouwd in Haïti. In 2013 heeft Stichting Jarikin $30.000 betaald voor de laatste 6 huisjes aan de bouwer van de huisjes, Double Harvest. In totaal heeft Stichting Jarikin daarmee 41 huisjes gebouwd.

Mme Bernadette

In 2012 zijn wij gestart met het zoeken naar sponsors die voor EUR 20 per maand een leerling op school Madame Bernadette voorzien van onderwijs, een warme maaltijd en medische- en gebitscontrole. Inmiddels worden er op deze wijze 183 van de 297 leerlingen gesponsord.

Lening van $40.000 voor Lumicec Microfinanciering

Lumicec is een bestaande coöperatieve bank in Haïti die zich bezighoudt met het lokaal verstrekken van microkredieten. In 2013 heeft Stichting Jarikin Lumicec voorzien van een kapitaalinjectie van $40.000, waarmee 85 nieuwe leningen verstrekt konden worden. Helaas moeten we constateren dat de betaling van rente en aflossing door de leden steeds vaker problemen oplevert.

Le Rocher

Momenteel volgen hier 230 kinderen onderwijs onder plastic daken met primitief meubilair. Er wordt gekeken naar de aankoop van een stuk grond waar een schoolgebouw op gebouwd kan worden. In 2013 heeft Stichting Jarikin USD 24.000 bijgedragen aan school Le Rocher.

Rita’s Malnutrition Fund

Ondervoeding is nog steeds aan de orde van de dag in Haïti. Het rode haar bij sommige kinderen geeft aan dat er sprake is van ernstige ondervoeding. In 2013 heeft Stichting Jarikin USD 16.500 bijgedragen aan de bestrijding van de ondervoeding.

Studiefinanciering Ceprofojul

Een aantal studenten bij beroepsschool Ceproful kunnen hun studiebijdrage niet betalen. Met de hulp van een stichting is een fonds gevormd waaruit studieleningen aan deze studenten verstrekt worden. De uitvoering hiervan ligt bij Lumicec. Eind 2013 was er nog EUR 27.120 beschikbaar in dit fonds.

Eceres

Dit jaar is er tijdens het zomerkamp een computercursus georganiseerd voor een aantal kinderen. Hierbij is gebruik gemaakt van de apparatuur en de huisvesting van beroepsschool Ceprofojul. Verder is tijdens de kerstperiode er aan 300 gezinnen in Haïti een voedselpakket verstrekt via Eceres. Stichting Jarikin heeft USD 6.640 bijgedragen aan dit project.

2012

Bouwfonds

In 2012 is de nieuwe Mme Bernadette school voorzien van nieuwe toiletten en een nieuwe keuken. Mogelijk wordt er in de toekomst ook een school gebouwd voor Le Rocher. Daarom is besloten het saldo van de fondsen voor de school Madame Bernadette over te boeken naar een bouwfonds voor scholen in Haïti.

Mme Bernadette

In 2012 is Stichting Jarikin gestart met het zoeken naar sponsors die voor €20 per maand een leerling op school Madame Bernadette voorzien van onderwijs, een warme maaltijd en medische controle. Inmiddels worden er op deze wijze 81 van de 282 leerlingen gesponsord.

Lening van $40.000 voor Lumicec Microfinanciering

In 2012 heeft Stichting Jarikin Lumicec verzien van een kapitaalinjectie van USD 40.000, waarmee 100 nieuwe leningen van USD 400 verstrekt

Straatkinderen

In 2012 is een aanvullend bedrag van USD 15.000 betaald aan Coeur pour Haïti voor de aankoop van een stuk grond. Op dit stuk grond zal Double Harvest 3 dubbele woningen bouwen waarin de opvang van straatkinderen gerealiseerd zal worden. De Wollebrandcross heeft dit project in 2012 met EUR 15.000 ondersteund. Voor Stichting Jarikin is dit project nu afgerond.

Rita’s Malnutrition Fund

Ondervoeding is nog steeds aan de orde van de dag in Haïti. Het rode haar bij sommige kinderen geeft aan dat er sprake is van ernstige ondervoeding. Stichting Jarikin heeft een fonds opgericht waar aanspraak op gemaakt kan worden zodra er een geval van ernstige ondervoeding wordt gesignaleerd.

Zomerkamp

Om te voorkomen dat de kinderen dat de kinderen van de school Madame Bernadette gedurende de zomervakantie over straat gaan zwerven is ook in 2012 weer een zomerkamp voor hen georganiseerd door Eceres.

2011

Huisjes voor Haïti

Bij dit project worden er orkaanbestendige stenen huisjes gebouwd in Haïti. De oorspronkelijke doelstelling van Stichting Jarikin was om bij elkaar 25 huisjes te bouwen. Deze doelstelling is in 2010 verhoogd tot 50 huisjes. In 2011 heeft Stichting Jarikin $50.000 betaald voor 10 huisjes aan de bouwer van de huisjes, Double Harvest.

Mme Bernadette

School Madame Bernadette zal gedurende 3 jaar ondersteund worden door middel van voedselverstrekking aan de leerlingen, salaris voor de leraren en de aankoop van lesmaterialen. In deze tijd zullen wij naar sponsors zoeken die deze ondersteuning van ons overnemen.

Le Rocher

In de bush bush, in een plaatsje genaamd Le Rocher, is een van de leraren van Double Harvest onlangs gestart met een Christelijke school. In Le Rocher was daarvoor nog nooit iemand naar school geweest. We hebben afgesproken om samen met Double Harvest de opbouw van deze school te ondersteunen.

Lening van $40.000 voor Lumicec Microfinanciering

In 2011 heeft Stichting Jarikin Lumicec verzien van een kapitaalinjectie van $40.000, waarmee 100 nieuwe leningen van $400 verstrekt

Zomerkamp

Om te voorkomen dat de kinderen van de school Madame Bernadette gedurende de zomervakantie over straat gaan zwerven is voor hen een zomerkamp georganiseerd.

Bouwfonds

Het oorspronkelijk plan was om een nieuw stenen schoolgebouw te bouwen voor de school van Madame Bernadette. Daar had Stichting Jarikin fondsen voor ingezameld van meer dan €100.000. Na de aardbeving bleek het niet meer verantwoord om een stenen gebouw met verdieping te bouwen. In de zomervakantie van 2011 is er een nieuw houten schoolgebouw gebouwd voor de school Madame Bernadette. Inmiddels wordt er ook gesproken over de bouw van een school voor Le Rocher.

Straatkinderen

In 2011 is een bedrag van $25.000 betaald aan Coeur pour Haïti voor de aankoop van een stuk grond. Op dit stuk grond zal Double Harvest 3 dubbele woningen bouwen waarin de opvang van straatkinderen gerealiseerd zal worden.

Ashley Orphans

Dit is een project van Double Harvest waarin 50 weeskinderen opgevoed worden. Zij worden volledig verzorgd en ontvangen scholing. Stichting Jarikin heeft dit project ondersteund met een eenmalige bijdrage van $50.000.

Ceprofojul

Ceprofojul is een beroepsschool in Haïti waar aan voornamelijk jonge vrouwen les wordt gegeven in verschillende vakopleidingen, zoals een kook- en serveeropleiding, naai- en kleermakersopleiding en een opleiding tot kapster/schoonheidsspecialiste.

Home art

In dit project wordt geld uitgeleend aan ambachtslieden die thuis kunstwerken maken. In 2011 is dit project ondersteund met een bijdrage van $10.000.

2010

Noodhulp: ondersteuning van de drie partnerorganisaties

Stichting Jarikin heeft na de aardbeving van 12 januari 2010 direct de drie partnerorganisaties gesteund. Double Harvest en Coeur pour Haiti hebben beiden een bedrag van ruim €35.000 ontvangen voor medische, voedsel- en waterhulp. Lumicec heeft een bedrag van €20.000 ontvangen, waardoor hun bestaansrecht was gewaarborgd.

Extra bijbels voor Chavannes Jeune

Tijdens de verspreiding kreeg Chavannes Jeune regelmatig een verzoek van andere mensen om een gratis bijbel. Stichting Jarikin heeft nog een gift gedaan van €5.700 voor de aanschaf van extra bijbels in het Frans en Creools.

lening van €50.000 voor Lumicec Microfinanciering

Stichting Jarikin heeft bemiddeld tussen een Nederlandse stichting en Lumicec Microfinanciering voor het verstrekken van een lening van €50.000.
Hierdoor kon Lumicec meer microkredieten verstrekken.

2009

Seminair tbv de bijbelverspreiding

Chavannes Jeune heeft een seminair georganiseerd met als thema ‘hoe gebruik ik de Bijbel in de praktijk’. Ruim 900 mensen hebben deelgenomen aan deze seminair. Jarikin heeft de kosten van deze seminair van €8.900 gesponsord.

Financiële bijdrage aan Lumicec

Stichting Jarikin heeft in 2009 driemaal een bedrag van ruim €9.900 (USD 14.000) gestort aan Lumicec, dit ten behoeve van kapitaalversterking van de coöperatie. Hierdoor konden zij meer microkredieten verstrekken.

oprichting van het Ritafund

Stichting Jarikin heeft in samenwerking met Double Harvest in 2009 het Rita Malnutrician Fund opgericht, gericht op de zwaar ondervoede kinderen.
Hier heeft Stichting Jarikin een bedrag van €5.000 in gestort.